Glasräcken för balkong

Med glasräcken på balkongen skapas ett säkert och robust fallskydd. Detta samtidigt som maximal estetik och utsikt uppnås. Vi har ett brett utbud av underhållsfria glasräcken och samtliga uppfyller Boverkets säkerhetskrav med god marginal.

Fördelar med balkongräcken i glas

Det finns flera fördelar med att välja ett balkongräcke i glas i stället för i annat material. Framförallt handlar det om estetik och möjligheten att anpassa helt utifrån egna önskemål.

Fri sikt

Med ett balkongräcke av glas uppnås maximal utsikt över omgivningen. Utöver bättre utsikt och större ljusinsläpp skapas även en öppnare känsla på balkongen. Detta är en av de främsta orsakerna till att glas väljs i stället för annat material.

Ett exempel är glasräcket Sereno Post Free som varken har stolpar eller handledare. Ett säkert och underhållsfritt glasräcke som passar utmärkt på balkonger om utsikten prioriteras.

Modernt utseende

Glas är ett modernt material och med ett nytt räcke får hela balkongen en estetisk förbättring. I vårt utbud finns ett flertal alternativ gällande exempelvis fäste, stil och färg. Därmed kan det enkelt matchats mot hemmets övriga design.

En uppgradering till glas, från exempelvis trä eller plåt, kan även höja bostadens värde då balkongen blir betydligt mer inbjudande.

Lite underhåll

Glasräcken, oavsett om dessa monteras vid balkong, pool eller altan, är mycket lätta att underhålla. Det härdade glaset har kraftig motståndskraft mot repor och nagg. Eventuell smuts torkas lätt bort med en fuktig trasa.

För många av våra kunder är underhållsfriheten viktig. Många väljer därför att byta ut målat träräcke till ett nästan underhållsfritt glasräcke.

Regler för glasräcke för balkong

Om ett glasräcke monteras på en balkong är det mycket viktigt att Boverkets regler, för räcken och ledstänger, följs. Vi monterar alltid utifrån dessa regler samt i samråd med beställarens önskemål.

Höjd & utformning

Om fallhöjden, från balkong till mark, är mer än 3 meter måste skyddsräcket vara minst 110 cm högt. Det får inte vara ”klättringsbart” så att barn kan klättra upp och falla ut. Det får exempelvis inte vara byggt av vajer eller vara ett så kallat kryssräcke.

Sidokraft & glas

Ett skyddsräcke måste även klara av 50 kg sidokraft per meter om det är 110 cm högt. Är det tillverkat av glas finns krav att det ska vara härdat eller laminerat glas samt att det ska klara av ett så kallat sving-test. Det är ett test som simulerar att en tung person trillar in i räcket.

Alla våra glasräcken uppfyller Boverkets krav, med stor marginal, för att kunna användas som skyddsräcke. Detta både de modeller som har stolpar och handledare samt de som är utan dessa detaljer.

Installation av glasräcke till balkong

Vid installation av balkongräcke av glas genomför vi alltid en helhetsbedömning gällande säkerheten. Detta för att uppnå mycket god stabilitet, uppfylla kraven från Boverket samt installera räcket så att det får en så lång livslängd som möjligt.

När montering sker på trädäck genomför vi nästan alltid en förstärkning av regelverket som stabiliserar stolpar och beslag. För även om själva glasräcket är starkt kommer inte tillräcklig stabilitet uppnås om infästningen/underlaget är instabilt. Detta är därmed något vi kontrollerar, och åtgärdar, inför installation.

Vanliga frågor